Loonkostensubsidie

Wat is de loonkostensubsidie?
De loonkostensubsidie is een subsidie voor werknemers die in dienst zijn en die jonger zijn dan 50 jaar en voorafgaande aan de dienstbetrekking langere tijd werkloos of arbeidsongeschikt is geweest. De subsidie is 50% van het minimumloon dat voor de werknemer geldt. Er kan een jaar lang aanspraak gemaakt worden op de subsidie. Als de werknemer parttime werkt, dan wordt de subsidie naar verhouding verlaagd en gebaseerd op het aantal gewerkte uren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?
Of je in aanmerking komt voor deze subsidie, hangt af van het verleden van de werknemer.

*Als de werknemer een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft;
*Als de werknemer langer dan 1 jaar een volledige WW-uitkering heeft;
*Als de werknemer jonger is dan 50 jaar; *Als de werknemer heel moeilijk aan werk komt;
*Als de werknemer afgelopen 6 maanden niet op proef bij je heeft gewerkt;
*Als de werknemer een zogenaamde indicatie loonkostensubsidie (LKS) heeft. Hieruit blijkt dat hij bij de doelgroep hoort;
*heeft in de afgelopen 5 jaar niet eerder loonkostensubsidie ontvangen.

Let op! Een werknemer die een WW-uitkering ontving omdat hij werkloos is geworden uit een baan in het onderwijs of bij een overheidsinstelling, voldoet niet aan bovenstaande eisen. De (ex) werkgever van de aspirant werknemer is namelijk verantwoordelijk voor het reintegratie-traject.

De volgende eisen zijn van toepassing:
* De werkgever biedt de werknemer een jaarcontract aan;
* De werkgever is van plan dat contract met nog een half jaar te verlengen;
* De subsidie is binnen 3 maanden aangevraagd nadat de werknemer bij je in dienst is getreden.

Hoe vraag ik de subsidie aan?
Om de loonkostensubsidie aan te vragen, kan het formulier Aanvraag loonkostensubsidie gedownlaod worden op de website van het UWV. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst in getreden.

Bron: UWV.